Klumme: Vi står foran smv'ernes årti – det kan vi takke digitaliseringen for

Det går hurtigt den rigtige vej, og vi står overfor et årti, hvor smv'er vil stå stærkere i konkurrencen mod større virksomheder

EG Mikkel Bardram.jpg
"Vores kunder vil sjældent tale teknologi med os. De vil gerne tale om, hvordan de forbedrer deres forretning, og de vil gerne have løsninger, der virker, og som er testet på forhånd," fortæller klummeskribent Mikkel Bardam, adm. direktør i EG, der har 20.000 smv'er som kunder. Foto: PR
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
02. jul 2021 KL.13:00

Jeg er optimist, når jeg ser på smv'ernes muligheder, og på hvordan digitale værktøjer kommer til at forbedre deres hverdag. Selvom de store organisationer ved hjælp af agile programmer og omstruktureringer forsøger at undgå supertanker-syndromet med tunge beslutningsprocesser med lang vej fra idé til handling, så har de svært ved at opnå den fleksibilitet og eksekveringskraft, som er i de mindre virksomheder.

Jeg har prøvet det på egen krop, for jeg har arbejdet i små, mellemstore og i nogle af de allerstørste virksomheder som rådgiver og topchef.

I smv’erne oplever jeg, at de økonomiske muskler til at investere i teknologi er afløst af evnen til at samarbejde om løsningerne, og jeg fristes ligefrem til at lave parallellen til den verserende EM-turnering: Her oplever vi, at de store nationer, favoritterne, er slået ud af mindre hold, som dyrker kollektivet og samarbejdet. Når smv’er samarbejder om deres løsninger, mens de store virksomheder ofte forsøger at kunne det hele selv, hvem vinder mon så kampen?

Det kan klares fra mobilen

Teknologien flytter sig, og de digitale produkter, som smv'erne møder, er langt bedre i dag, end de var for bare få år siden. Der er ved at ske en demokratisering af adgangen til teknologi. Store investeringer i licenser og servere snurrende i kælderen er passé, i stedet kan løsninger lejes pr. bruger pr. måned, som var det et streamingabonnement. Væk er de komplicerede brugerflader, og i stedet kan du bruge din mobil, fokusere på dit fag og bruge mindre tid på kontoret.

Og vi oplever en stor efterspørgsel på digitale løsninger hos de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Efterspørgslen efter- og lysten til digital omstilling er til stede, og det er den stærkeste drivkraft for vækst.

Det skal vi udnytte, for når vi sætter smv’er i et højere digitalt gear, så øger vi også Danmarks konkurrenceevne.

Vi arbejder dagligt med 20.000 smv'er som vores kunder. Mange af dem kender vi tilbage fra dengang, de startede deres virksomhed, og vi har set dem kæmpe og vokse sig store over mange år. Vi ved, at de fleste af dem er ret ligeglade med teknologi. De er til gengæld ikke ligeglade med deres kunder, deres virksomhed og deres professionelle stolthed. Når de ser en løsning, som virker og understøtter deres forretning, tager de hurtige beslutninger og får ting til at ske imponerende hurtigt.

Tre råd til – mere – digitalisering

Der er tre råd jeg vil give dig, som måske synes der er for meget teknologisnak, men som godt ved, at det kunne være en god idé at digitalisere forretningen yderligere:

1: Lær af dine kolleger i branchen

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte virksomheder indenfor en branche bruger digitale værktøjer. Nogle er rigtig langt og får gevinster ud af det, mens andre først skal i gang.

Vi oplever til gengæld, at vores kunder ofte er meget åbne for at dele deres erfaringer med kolleger i branchen. Der er sjældent direkte konkurrencehensyn at tage, så ræk ud til andre i din branche, som er længere fremme på den digitale rejse end dig, og lær af deres erfaringer.

2: Fokuser forretningen – ikke teknologien

Vores kunder vil sjældent tale teknologi med os. De vil gerne tale om, hvordan de forbedrer deres forretning, og de vil gerne have løsninger, der virker, og som er testet på forhånd.

Mange mindre virksomheder går sammen om at lave løsninger indenfor deres brancher, så de kan dele udviklingsomkostninger.

Et eksempel er frisørerne. Denne gruppe er faktisk nogle af de mindre erhvervsdrivende, som virkelig har digitaliseret deres forretning. Det har aldrig været nemmere at komme til frisøren, grundet online bookingsystemer. Og netop de systemer er et eksempel på en brancheløsning, som flere frisører kan benytte sig af, men som de ikke selv driver eller udvikler på.

Find derfor en løsning indenfor din branche, der passer til din forretning og find en leverandør, der kan tale om dit fag – ikke om teknologi.

3: Learn by doing

Nye værktøjer kan læres, og du kan tage investeringerne lidt ad gangen – oftest er de på abonnement og nemme at vælge til og fra (det er det, man kalder saas – software as a service). Er du glad, så kan du forsætte, ellers vælger du bare en anden løsning.

Fordelen ved brancheløsninger er, at du ikke har brugt en formue på at udvikle det selv, men i stedet køber ind på en eksisterende løsning, som er baseret på andres erfaringer, og hvor der udvikles løbende på servicen. Men det handler ikke kun om software og digitalisering; det handler i næsten højere grad om mennesker.

Pro selvstændig

Nogle af vores kunder vælger at ansætte en ung medarbejder, som kommer fra en mere digital generation. Din nye medarbejder behøver ikke være IT-uddannet. Det vigtigste er at have tiden og viljen til at prøve ting af og lære. En ung nyansat kan være med til at holde fast i forandringen og finde på nyt, når du lander den næste store kundeordre, og du fordyber dig dybt i dit fag for at få den leveret.

Smv'erne står overfor et godt årti med masser af muligheder. De store virksomheder ville ønske de havde jeres muligheder, forandringsevne og eksekveringskraft, så det er bare med at komme i gang.


Tilknyttet artikel


En tredjedel af smv’erne er utilfredse med deres investeringer – nyt værktøj skal hjælpe til at træffe bedre beslutninger

20140204-143727-7_ma.jpg
Adm. direktør i Nærenergi Jacob Himmelstrup undervurderede alt det ekstraarbejde, som det indebar at investere i ny virtual reality-teknologi. Mange smv-ledere oplever det som ressourcekrævende at investere i nyt. Alligevel er det bøvlet værd. Arkivfoto: Mario Wezel
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
15. jun 2021 KL.19:00

60.000 kr. Så mange penge kastede ejerleder Jacob Himmelstrup i ny virtual reality-teknologi – eller VR-teknologi – til sin smv Nærenergi, der leverer biogas til busser og skraldebiler.

“Vi troede i vores naivitet, at nu kører det bare. Det var ikke helt sådan det var,” fortæller han om investeringen.

Nærenergi bygger biogastankstationer i Danmark og Sverige og har ansvar for at tjekke, at alt fungerer. Normalt flyver firmaet tre eksperter ind fra hhv. Danmark, Italien og Sydkorea for at tilse fyldestationerne. Det satte corona en stopper for, så Jacob Himmelstrup måtte tænke i nye baner.

IMG_20200501_142313.jpg
Nærenergi leverer biogas til kritisk infrastruktur såsom busser og skraldebiler. Derfor er det altafgørende, at de kan servicere tankstationerne, og her har VR-teknologien løftet tempo og kvalitet i serviceringen markant. Foto: Nærenergi

“Jeg havde været på en studietur og set VR, og jeg har en søn derhjemme, der spiller og har 3D-briller, så jeg kendte lidt til det. Jeg tænkte: Det er jo det, de siger vi skal,” fortæller Jacob Himmelstrup med reference til de mange gange, han var blevet mødt med parolen om digitalisering af smv’erne. Nu blev denne opfordring højaktuel, for ved hjælp af teknologien kunne hans ekspert i Sydkorea give instruktioner til en lokal medarbejder på en tankstation i f.eks. Danmark over Microsoft Teams, mens begge kunne se, hvad der foregik gennem de VR-briller, som “manden i marken” har på.

“Så startede vi med at investere i størrelsesordenen af 60.000 kr. – i virkeligheden i ingenting,” siger Jacob Himmelstrup. For selvom han fik købt VR-systemet og brillerne hjem, var der langt flere opgaver at løse, før investeringen var køreklar.

Setuppet var lagt an på at køre over Teams, men ville det fungere for virksomhedens ekspert i Korea, hvor man primært bruger Zoom? Derudover skulle der styr på netforbindelsen.

“Når du står langt væk fra alting ude på landet i Nordjylland, så er den eneste måde at skabe netdækning via telefonnettet, og der skal du bruge noget specielt udstyr,” fortæller Jacob Himmelstrup og fortsætter:

“Alle sådan nogle lavpraktiske ting kom der op – og så går der lige en dag mere med det, fordi vi som lille virksomhed ikke har en hel it-afdeling til at tage sig af det.”

Han står langtfra alene fra med oplevelsen af, at en investering ikke går helt så glat som ventet.

I en ny undersøgelse fra Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) ved CBS og Industriens Fond blandt smv’er svarer 30 pct., at de er utilfredse med deres investeringer, mens 44 pct. er tilfredse, og resten hverken er det ene eller andet.

“De mener ikke, at det var forkert at foretage investeringen. Men de er kede af nogle ting, som de ville have gjort anderledes undervejs. De havde ikke lavet grundigt nok forarbejde og havde ikke inddraget medarbejderne undervejs i processen,” fortæller Jeppe Christoffersen, centerleder ved CEV. Undersøgelsen bygger på input fra 3200 virksomheder indsamlet i efteråret 2019. Resultaterne har altså ikke coronafaktoren med, men kan sige noget generelt om smv’ers investeringsmønstre.

“Kæmpe potentiale”

Adm. direktør i Industriens Fond Thomas Hoffman-Bang ser det som “markant”, at en tredjedel af virksomhederne er utilfredse med deres investeringer.

“Det er derfor helt åbenlyst, at der ligger et kæmpe potentiale for både den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed, hvis vi kan sikre, at vores erhvervsliv investerer bedre og bliver mere konkurrencedygtige,” udtaler han i et skriftligt svar.

Som en gennemgående tendens i undersøgelsen undervurderer mange smv-ledere, hvor ressourcekrævende det er at investere. For at afhjælpe dårlige investeringsprocesser har CEV derfor udviklet to værktøjer, der skal klæde smv’erne bedre på. Dels en erfaringsbank, hvor ledere fra undersøgelsen deler fordele, ulemper, muligheder og risici ved investeringstyperne, og dels en online test, hvor virksomhederne gennem 26 spørgsmål kan afdække, hvor parate de er til at investere.

Så hvad investerer smv’erne overhovedet i?

Undersøgelsen inddeler smv’ernes investeringer i 14 forskellige kategorier, f.eks. “Digitalisering”. De investeringskategorier, som har givet den højeste tilfredshed, er “Digitalisering”, “Ny produktionsteknologi” og “Køb af virksomhed”.

“Det er noget, man til en vis grad selv kan styre. Det er en optimering af noget, man allerede kender,” siger Jeppe Christoffersen.

Tilfredsheden er også høj for “Forskning og udvikling”, som dog repræsenterer en lille andel af de 3200 smv-ledere. I erfaringsbanken peger flere på, at investering i forskning og udvikling bl.a. åbner for nye markeder og partnerskaber.

Den laveste tilfredshed finder man ved investeringer i “Entre på nye markeder”, særligt nye markeder i Danmark, samt i “Medarbejderudvikling”.

Flere smv-ledere peger på, at investering i nye markeder har været både dyrt og tungt for organisationen. En leder skriver f.eks.: “Vi har brugt flere penge på etableringsomkostninger, lønninger og ledelsesressourcer, end vi havde troet.”

Tveægget sværd

Medarbejderudvikling beskriver Jeppe Christoffersen som et “tveægget sværd”. For selvom det kan give værdi for virksomheden at gøre sine ansatte klogere, så indebærer det også potentielle ulemper.

“Jeg synes, at en risiko ved investering i medarbejderudvikling er at fastholde medarbejderen fremadrettet og ikke miste værdifuld knowhow,” fortæller en ejerleder i erfaringsbanken.

Den overordnede læring, som Jeppe Christoffersen trækker ud af undersøgelsen, er:

“Smv’erne skal løbe den risiko, der er ved at investere. Men de skal tage styring med investeringen og processen.”

Samme konklusion er Jacob Himmelstrup kommet frem til. Trods opstartsvanskeligheder fik Nærenergi implementeret VR-teknologien.

“Nu havde vi bare sat os for, at det her skulle i mål, nærmest koste hvad det vil.”

Med den teknologiske opgradering kan virksomheden udnytte ressourcerne bedre, højne sikkerheden, og firmaet indsamler automatisk store mængder af historik for de forskellige reparationsforløb, fordi Teams gemmer alle de samtaler, der har kørt i chatten. Det ændrer ikke på, at det er et vilkår, at nye investeringer kræver tid og ressourcer:

“Det er meget trial and error, når vi sætter sådan noget her i gang,” siger Jacob Himmelstrup.